Tarasso AB

Sektionschef Samhällssektionen

Om arbetsplatsen

I Tranemo kommun känner du dig välkommen. Här verkar vi för en stark känsla av samhörighet och uppmuntrar dig som anställd att ha inflytande och delaktighet i utvecklingsarbetet av våra verksamheter. Vi utgår från ett tydligt hållbarhetsperspektiv där vi som arbetsgivare satsar på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och utgår från en tydlig värdegrund; Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla, alla ska bli bemötta på ett positivt och professionellt sätt, vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och alla vi möter ska känna att de blir lyssnade på.

Vi lever i en föränderlig tid och söker därför efter kompetenta och engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.

Tranemo kommun – Närheten till varandra bygger relationer för framtiden. www.tranemo.se 

Vill du vara med och utveckla en liten kommun i Västsverige med uttalad ambition att växa, då är du den vi letar efter. Du kommer att vara den som ansvarar för att driva samhällsutvecklingen i Tranemo kommun. Vi söker dig som kan konsten att leda, har ett samhällsengagemang och vill vara med och utveckla kommunen.

Under året har förvaltningen sett över organisationen och genomför en organisationsförändring vid årsskiftet med en ny sektion, samhällssektionen. Till den nya sektionen söker vi en sektionschef som har uppgift att skapa en god och trygg livsmiljö för de som bor och verkar i Tranemo kommun.  Den nya samhällssektions uppdrag blir att skapa förutsättningar för kommunen att nå en långsiktig tillväxt i enighet med Tranemo kommuns vision och strategiska plan. Sektionen ska arbeta med ett särskilt fokus på att binda samman strategisk planering med genomförande för en hållbar samhällsutveckling som stödjer kommunens tillväxtmål. Till din hjälp att nå Tranemo kommuns vision och utveckling har du verksamhetschefer, enhetschefer och medarbetare inom samhällsutveckling, kultur och fritid, infrastruktur, kost och fastighet.


Arbetsuppgifter

Vi erbjuder ett uppdrag som sektionschef i Tranemo kommun som är en politisk styrd organisation där det högsta politiska organet är Kommunfullmäktige. Verkställigheten styrs av en Kommunstyrelse som också har uppsiktsplikt av förvaltningens mål och resultat.

Tranemo kommun utvecklar en styrmodell som bygger på en tillitsbaserad styrning och ledning. Ansvaret för att planera och följa upp verksamheternas mål och resultat omfattar samtliga organisatoriska nivåer. Med utgångpunkt från kommunens övergripande vision och värdegrund samt verksamheternas grundläggande uppdrag ska ansvaret för att planera, utveckla och följa upp verksamheten ligga så nära medarbetare och medborgare som möjligt. Arbetet ska genomsyras av medskapande och ansvarstagande.

Förvaltningsorganisationen utgörs av en samlad förvaltning och leds av en förvaltningschef tillika kommunchef. Sektionschefen ingår i kommunchefens ledningsgrupp på övergripande nivå. Varje sektion leds av en sektionschef som har det övergripande ansvaret för sektionen avseende verksamhet, personal och ekonomi. Sektionschefen förväntas att, under ledning av kommunchef, aktivt bidra med kunskap och erfarenhet för en hållbar övergripande utveckling i Tranemo kommun.

 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en akademisk utbildning och flera års chefserfarenhet inom samhällsbyggnadsområdet och /eller inom teknisk inriktning eller annan inriktning som arbetsgivaren finner lämplig. Som sektionschef på Samhällsektionen ska du strategiskt styra och leda sektionen mot uppsatta mål för en långsiktig och hållbar samhällsutveckling, från strategisk planering till genomförande, i kommunen. Sektionschefen har det övergripande ansvaret för sektionens ekonomi, personal, verksamhetens mål och resultat.

Då sektionen är en ny sektion är uppdraget att också bygga struktur för den nya sektionen avseende, organisation, sektionens ledningsgrupp och syfte, tydliggöra roller och uppdrag samt styrning, ledning och systematik.

I rollen som sektionschef är du ansvarig för att bygga en ledningsgrupp som har en samsyn och är ett team med fokus på att utveckla hela Samhällssektionen. Vi vill att du uppvisar en strategisk ledningsförmåga och kan leda genom andra chefer. Att visa stor tillit till chefer och medarbetares förmåga och kunskap är naturligt för dig. Du trivs med utvecklingsarbete och genom din tydlighet, aktiva närvaro och ditt kommunikativa sätt så skapar du förtroende och goda relationer.

Välkommen med din ansökan senast 2021-01-06.


Ansök

I den här rekryteringen samarbetar Tranemo kommun med Tarasso AB. För mer information om tjänsten, kontakta rekryteringskonsult Håkan Olsson 0705–817918 eller Ylva Dahl 0730–263834. Alla kontakter behandlas med hög sekretess och diskretion.

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast
Antal lediga befattningar 1
Ort Tranemo
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Kontakt
  • Håkan Olsson, 0705817918
  • Ylva Dahl, 0730263834
Sista ansökningsdag 2021-01-06

Zurück zu Stellenangeboten