Ett kontor blir två!

Vill du vara med på Södertälje kommuns fortsatta resa och utveckla framtidens omsorgsverksamhet?

Vi erbjuder dig ett spännande och utmanande uppdrag där du med ett tydligt medborgar- och brukarfokus leder och utvecklar verksamheten inom det nya Omsorgskontoret tillsammans med engagerade medarbetare och chefer. I förvaltningsorganisationen delar vi nu social- och omsorgsverksamheten i två kontor för att möjliggöra ännu större fokus på verksamhetsutvecklingen inom ansvarsområdet.

I Södertälje kommun har vi just nu ett extra stort fokus på att utveckla äldreomsorgsverksamheten, både ur ett brukar- och medarbetarperspektiv. Vi ska fortsätta att förbättra arbetsmiljön och öka frisknärvaron i omsorgsverksamheterna. Goda arbetsvillkor och möjlighet till kompetensutveckling är prioriterade områden.

I det fortsatta förbättringsarbetet är det stort fokus på att utveckla ledarskapet i alla verksamheter och på alla nivåer. En annan viktig uppgift är att implementera ny teknik inom omsorgen.

Vi söker nu dig, en tillitsfull ledare som skapar motivation och engagemang för uppdraget hos dina medarbetare!

Vi behöver en chef som har ett genomtänkt och grundat ledarskap som genomsyras av en hög grad av tillit och förtroende för chefer och medarbetare.

I ditt ledarskap har du förmågan att omsätta den politiska inriktningen till bra verksamhet med fokus på Södertäljeborna. Du kommunicerar mål och skapar delaktighet i arbetet genom att uppmuntra och tillvarata goda idéer. Du har lätt för att bygga relationer på alla nivåer i organisationen och är en god kommunikatör.

Du är en visionär ledare som ser helheter och sammanhang samtidigt som det är naturligt för dig att vara nära verksamheten.  Ditt ledarskap bottnar i en djup förståelse för vad som får medarbetarna att växa och känna engagemang i sitt uppdrag. Du är en frontfigur som står upp för verksamheten, samtidigt som du utmanar och ställer tydliga krav.

Vi erbjuder dig att jobba i en organisation med en stabil värdegrund och en tydlighet om vilka krav och förväntningar vi har på ledarskap i Södertälje kommun.

Kort om uppdraget

 • Du har övergripande ansvar för all omsorg i kommunen, både äldreomsorg och verksamheten för personer med funktionsnedsättning.
 • Du leder och utvecklar chefer samt ger stöd för verksamhetsutveckling.
 • Du är direktrapporterande till stadsdirektören, ingår i kommunledningsgruppen och är arbetsgivaransvarig för ca 1500 medarbetare.
 • Du ger stöd till äldreomsorgsnämnd och omsorgsnämnd.
 • Du är insatt i kommunkoncernens samlade verksamhetsområden och utmaningar samt bidrar till samarbeten med ett helhetsperspektiv på Södertälje.

 Kvalifikationer

 • Erfarenhet av att leda chefer och specialister i en stor organisation.
 • Erfarenhet av systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete.
 • Erfarenhet av uppdrag i miljö där flera kulturer och förhållningssätt möts.
 • Driva systematiskt arbetsmiljöarbete på ledande nivå.
 • Utbildning på Högskola/universitet eller erfarenhet som bedöms som motsvarande.

Meriterande

 • Chefserfarenhet från en politiskt styrd organisation.
 • Erfarenhet från myndighetsutövning och lagstadgad verksamhet.
 • Arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg.

Kontakt:
Stadsdirektör Rickard Sundbom, 08-5230 1081, rickard.sundbom@sodertalje.se
Extern konsult Annchen Kull, 0730 39 70 34, annchen.kull@tarasso.se

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi undanber oss alla kontakter avseende ytterligare annonsering.

Alla kontakter behandlas med hög sekretess och diskretion.
Välkommen med din ansökan senast 19 maj

Anställningsform Permanent position
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad heltid
Ort Södertälje
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/18
Kontakt
 • Annchen Kull, 0730-397034
Publicerat 2019-04-17
Sista ansökningsdag 2019-05-19

Return to job vacancies