Tarasso AB

Om arbetsplatsen

I Båstads kommun vill vi varandras framgång. Vi är den lilla kommunen med högt uppsatta mål och vi tror på att göra saker tillsammans. Vi samarbetar både inom kommunen och med det omgivande samhället för att använda resurserna på bästa sätt.

Båstads kommun har 15 000 invånare och 1200 medarbetare. Omgivet av hav i tre väderstreck, med vacker natur och goda kommunikationer är Båstads kommun en modern idyll med fullskalig service. Vårt strategiska läge på Bjärehalvön med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör oss dessutom till en attraktiv pendlingskommun och kreativ mötesplats för olika människor, erfarenheter och kompetenser. 

Nu söker vi dig som vill ta ledartröjan och göra oss ännu bättre. Båstads kommun söker kommundirektör!

Arbetsuppgifter

Som kommundirektör i Båstads kommun är din främsta arbetsuppgift att genom mod och tydlighet peka ut vägen framåt så att hela organisationen strävar åt samma håll och i samma takt. Det gör du genom att vara resultatinriktad och uthållig i ditt ledarskap.

Du är en problemlösare som inte fastnar i detaljerna. Du lyssnar och ser till att organisationen som helhet levererar.

Kommundirektören i Båstads kommun har förståelse för den lilla kommunens förutsättningar och utmaningar, med närhet till medarbetare, förtroendevalda och medborgare. Genom gott ledarskap, personlig integritet och humor navigerar du rätt och lägger det komplexa pussel som kommunal verksamhet är. Hela kommunsverige står inför stora utmaningar de kommande åren och det är därför centralt att du är utvecklingsinriktad, innovativ och har förmågan att ta tillvara på de förutsättningar som finns i Båstad. Att bygga relationer och samverka på lokal, regional och nationell nivå är en självklar del av uppdraget.

Båstads kommun och kommunkoncernen ska vara en attraktiv kommun att bo, leva och verka i året runt. Kommunen ska också vara välkomnande, professionell och tydlig samt ha en ekonomi i balans. Ditt uppdrag som kommundirektör är att tillsammans med tjänstepersonsorganisationen utveckla Båstads kommun mot visionen 2030. Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att vara en attraktiv förebild, på alla sätt i alla sammanhang.

Viktiga frågor för kommunen de kommande åren är ekonomisk stabilitet och en kommunutveckling som är hållbar långsiktigt samt har en förankring hos medborgarna och näringslivet. Kommunen har påbörjat ett förändringsarbete med ökat fokus på målstyrning och kvalitet. I rollen som kommundirektör förväntas du leda det arbetet genom nära samarbete med verksamhetsområdena och den politiska ledningen. Som kommundirektör samarbetar du nära med kommunstyrelsens ordförande. Din roll innebär att vara den sammanhållande länken och tydliggöra rollfördelningen mellan de förtroendevalda och verksamhetsområdena.

I ditt uppdrag ligger också samverkan med övrig kommunal verksamhet, bolagen, myndigheter och civilsamhället i stort. En viktig del i detta arbete är att tillsammans med kommunstyrelsens ordförande säkerställa processerna mellan tjänsteperson och den politiska nivån och därigenom se till att de beslut som tas är välgrundade och stabila. Du leder det övergripande utvecklingsarbetet i kommunen med inriktning på samverkan och samordning av kommunens resurser. Det är också viktigt att du har förmåga att känna av kommunens inre liv och kultur samt genom omvärldsbevakning fatta effektiva och långsiktigt hållbara beslut.

Kommunen söker en ledare som väcker medarbetarnas motivation, engagemang och vilja att utveckla och utvecklas samt skapar förutsättningar för detta.

Kvalifikationer

För att du ska trivas hos oss och bli framgångsrik i ditt uppdrag som kommundirektör, förutsätter vi att du har en lämplig akademisk examen och vi ser ekonomisk och juridisk kompetens som meriterande. Vi ser också behovet av att du har en gedigen och väldokumenterad erfarenhet av att, i en politiskt styrd organisation, framgångsrikt leda verksamhet och medarbetare genom andra chefer. Vi sätter stort värde vid din förmåga att omsätta dina erfarenheter och insikter till ”Att leda mot goda resultat”.

Du är en visionär och analytisk person med en välutvecklad strategisk förmåga i kombination med en stark drivkraft att skapa resultat tillsammans med andra. Du ser värdet i och drivs av att nå mål där helheten är större än summan av delarna, där flexibilitet, snabb anpassning och unika lösningar är viktiga verktyg. Vidare är du trygg och modig som person och i ledarrollen, din ledarstil präglas av engagemang och entusiasm samt av integritet och humor i en välavvägd balans. Du ser tillitsbaserad ledning och styrning som ett naturligt val för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla nuvarande och kommande medarbetare.

Vi ser framemot din ansökan!

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning / VD-avtal

Omfattning: Heltid

Ansökan

Ansök senast: 2020-05-03

Kontakt 

För mer information kontakta ansvariga rekryteringskonsulter på Tarasso AB

Patrik Lindroth                       0702–556 292

Håkan Olsson                        0705–817 918

Fackliga företrädare nås via Båstads kommuns växel

Övrigt

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. 

Antal lediga befattningar 1

Takaisin avoimiin työpaikkoihin