.

Om oss
Vi hälsar dig välkommen till Essunga kommun i hjärtat av Västra Götaland. Centralorten Nossebro är en timmas bilresa från Göteborg och cirka en halvtimma från Alingsås, Vårgårda, Trollhättan och Vänersborg. Visionen för vår kommun är att närhet skapar meningsfulla möten där människor engageras och utvecklas. Vi är cirka 500 anställda i kommunen som dagligen arbetar för att skapa förutsättningar för att utveckla kommunen, för fler invånare och nya företag. Vi arbetar på ett enkelt sätt över verksamhetsgränser och har högkvalitativa kärnverksamheter med god ekonomi. Vill du jobba i den lilla kommunen med de stora möjligheterna - då är du varmt välkommen till oss i rollen som samhällsbyggnadschef. Ett uppdrag där du gör skillnad varje dag, året runt, för våra invånare i Essunga kommun.

Om rollen
Med sikte på vår nya vision att vi år 2040 är minst 10 000 invånare i Essunga kommun, kommer rollen som samhällsbyggnadschef vara avgörande för hur vi tillsammans når detta mål. Det gör att vi nu kommer att rekrytera en av Sveriges vassaste samhällsbyggnadschefer!

Målet är att utveckla och bygga en samhällsbyggnadsenhet med syfte att nå hög kvalitet, god effektivitet och att skapa förutsättningar för exempelvis näringslivet att välja Essunga kommun som en attraktiv plats för tillväxt och exploatering.

Samhällsplaneringen är central i att uppnå det hållbara samhället vilket också ställer krav på samarbete och ett tydligt helhetsfokus för helheten i Essunga kommun. Alla våra beslut ska präglas av hållbarhet såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt.

Som chef för samhällsbyggnadsenheten leder du din medarbetargrupp som består av 15 medarbetare och din verksamhet som omsätter drygt 20 mnkr. Uppdraget innebär ett strategiskt utåtriktat arbete där samverkan med andra kommuner, myndigheter och aktörer är centralt, men också ett nära samarbete med politik, företagare och kommuninvånare med utgångspunkt i förtroende och engagemang. Samhällsbyggnadschefen har tillsammans med sina medarbetare det övergripande ansvaret för enhetens fyra bärande ansvarsområden. Ansvarsområdena omfattar;

  • Planering av hur kommunens mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras genom detaljplaner och lovgivning samt kommunens va- och avfallsverksamheten.

Planeringsansvaret för den fysiska miljön omfattar även transportinfrastruktur och kollektivtrafikplanering kopplat till regionala planer samt skydd av kommunens natur- och kulturmiljöer.     

  • Genomförande av antagna detaljplaner, mark och exploatering och att anlägga, utveckla och underhålla ”det offentliga rummet”, det vill säga vår gemensamma miljö såsom lekplatser, parker, gator och vägar i samhället. I genomförandeansvaret ingår även att anlägga, utveckla och underhålla de kommunala Va-nätet, kommunens reningsverk och ÅV-central.
  • Samhällsservice: inom exempelvis VA, avfall, vinterväghållning, kart- och mätteknisk service (GIS), bostadsanpassningsbidrag och tillstånd för upplåtelse av allmän plats.
  • Tillsyn: tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt miljöbalken, renhållningsordningen och lokal hälsoskyddsföreskrift.

Vem söker vi?
För att lyckas i rollen som samhällsbyggnadschef krävs att du är väl insatt i de frågor som behandlas inom enhetens ansvarsområden.  Du har tidigare erfarenhet av att leda med ett tillitsfullt ledarskap samt vana av att planera och genomföra förändrings- och utvecklingsarbete. Du har erfarenhet av politiskt styrd verksamhet och av att framgångsrikt ha lett och samordnat arbetet med tillhörande budget-, verksamhets- och personalansvar.  För uppdraget har du en relevant akademisk utbildning, så som arkitektexamen, byggingenjörsexamen eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Som ledare är du lyhörd och trygg, bra på att sätta kursen samt att vara drivande i de frågor som för verksamheten framåt.  Ditt ledarskap präglas av engagemang, nyfikenhet och viljan att nå mål och resultat för verksamheten. Ditt intresse för medarbetarnas utveckling märks i ditt sätt att leda och på så sätt bidra till att andra växer och når nya insikter. Du har en mycket god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på ledarskap överensstämmer med vår. Vill du vara en del av oss?  Välkommen med din ansökan!

Ansök
I den här rekryteringen samarbetar vi med Tarasso AB. För mer information om tjänsten, kontakta rekryteringskonsult Annchen Kull, 0730-39 70 34 eller Ylva Dahl 0730-26 38 34.

Då vi har löpande urval ser vi gärna att du skickar din ansökan redan nu dock senast 17 augusti. Alla kontakter behandlas med hög sekretess och diskretion.

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast
Antal lediga befattningar 1
Ort Essunga
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Kontakt
  • Annchen Kull, 0730-397034
  • Ylva Dahl, 0730-263834
Sista ansökningsdag 2020-08-17

Retour aux postes vacants