Tarasso AB

Om Falköpings kommun


Falköpings kommun ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning där organisationen kännetecknas av dialog och delaktighet där ledare och medarbetare gemensamt medverkar till att skapa en god arbetsmiljö och en effektiv verksamhet med god kvalitet.

Kommunen eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.

 

Kompetens och arbetslivsförvaltningen

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen ansvarar för arbetsmarknadsenheten, kommunal vuxenutbildning, komvux som särskild utbildning, uppdragsutbildning och högre utbildning. På förvaltningen möts elever, deltagare, näringsliv och offentliga verksamheter för att hitta och tillägna sig efterfrågad kompetens. Under våren 2021 utökas förvaltningens uppdrag till att också främja människors ekonomiska och sociala trygghet och jämlikhet i levnadsvillkor i enlighet med socialtjänstens uppdrag, detta då förvaltningen utökas med en enhet som arbetar med ekonomiskt bistånd.

Tillsammans arbetar vi utifrån devisen ”Möt dina möjligheter” hos oss på Kompetens- och arbetslivsförvaltningen.

Vem söker vi?

Vi söker dig som bedriver ett strukturerat och målinriktat arbete med ett nära samarbete med såväl politik, kommunledning och organisation som externa samhällsaktörer. Du har erfarenhet av ledarskap i en politiskt styrd organisation med kunskaper om den kommunala verksamhetens regelsystem, myndighetsutövning och organisationsstruktur.  Du är intresserad av omvärldsbevakning och har ett genuint intresse för såväl arbetsmarknadsfrågor som kompetens- och utbildningsfrågor.

Du är tydlig och skapar engagemang, motivation och delaktighet både direkt och genom andra. Genom en god kommunikativ förmåga skapar och underhåller du goda relationer och verkar för dialog och gott samarbetsklimat. Du är kreativ och utvecklingsinriktad, trygg och stabil samt har erfarenhet av att ha lett framgångsrikt utvecklingsarbete.

Du har en välutvecklad analytisk förmåga där du kan väga in såväl kortsiktiga som långsiktiga konsekvenser i analyser och beslut.

Som ledare är du kommunikativ, entusiasmerande och engagerande där du både kan ge och skapa energi i mötet med andra. Du ser möjligheter före hinder och är orädd att hålla i och hålla ut.

 

För att lyckas i rollen vill vi att du har

 • en relevant högskole- eller universitetsutbildning.
 • flera års erfarenhet av att leda större komplexa verksamheter inom offentlig verksamhet.
 • väldokumenterat goda ledarskapserfarenheter.
 • erfarenhet av kvalificerade uppgifter inom ledarskap, organisation och offentlig förvaltning.

 

Som ledare och person

 • leder du utifrån tillitsbaserat förhållningssätt som ger förutsättningar för engagemang och delaktighet i organisationen och skapar förtroendefulla relationer.
 • verkar du med fokus på utveckling och har en god förmåga att omsätta visioner och mål i praktisk handling.
 • har du förmåga att initiera och leda processer för utveckling av förvaltningen och hela organisationen.
 • har du en helhetssyn med förståelse för verksamhetens komplexitet och olika förutsättningar.
 • är du väl insatt i och intresserad av omvärldens förändring och utveckling.
 • har du en ledarstil som präglas av dialog, tillit och transparens.
 • är du prestigelös och har en god analytisk förmåga.
 • har du förmåga att prioritera och delegera.


Välkommen med din ansökan senast 2021–05-17

 

Ansök

I den här rekryteringen samarbetar vi med Tarasso AB. För mer information om tjänsten, kontakta rekryteringskonsulterna Ylva Dahl 0730–26 38 34 eller Håkan Olsson 0705-81 79 18. Alla kontakter behandlas med hög sekretess och diskretion.

 

 

                                                                             

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast
Antal lediga befattningar 1
Ort Falköping
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Kontakt
 • Ylva Dahl, 0730-263834
 • Håkan Olsson, 0705-817918
Sista ansökningsdag 2021-05-17

Tilbake til ledige stillinger