Pågående rekryteringar Ort
För tillfället finns inga lediga tjänster.
Under tillsättning
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)/ Verksamhetsutvecklare
Bygg- och miljöchef till Bollebygds Kommun
Fastighetschef till Bollebygds Kommun
Verksamhetschef till Falkenbergs egenregi
Chef projektledningsavdelningen, Bygg- och miljöförvaltningen i Järfälla Kommun
Kvalitets- och miljöansvarig till Marenor i Kungshamn
Plan- och exploateringschef till Bollebygd
Biträdande förvaltningschef till samhällsbyggnadsförvaltningen i Bollebygd
Intresseanmälan
Intresseanmälan chefstjänster Teknik, Logistik, Produktion
Intresseanmälan chefstjänster Marknad och Försäljning
Intresseanmälan chefstjänster Ekonomi
Intresseranmälan chefstjänster HR och Administration.
Intresseanmälan chefstjänster Offentlig förvaltning
Logga in Prenumerera på jobb