Samhällsskydd Mellersta Skaraborg rekryterar Förvaltningschef
Vi söker en förvaltningschef med uppdrag att ha det övergripande ansvaret att leda och utveckla verksamheten utifrån politiskt fastställda mål. Förvaltningschefen är underställd kommundirektören och ingår i kommunens ledningsgrupp. Samverkan med kommunens övriga förvaltningar är en viktig del i arbetet.

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg arbetar i skeendet före, under och efter en oönskad händelse inom kommunerna Falköping, Götene, Skara och Tidaholm. Vi är en del processerna i det breda samhällsskyddsuppdraget och för att stärka vår gemensamma förmåga att hantera samhällsstörningar. Vi arbetar för ökad säkerhet. Vid en olycka som drabbade inte kan hantera på egen hand är vi redo att rycka ut och hjälpa till. Vi jobbar också med att stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor och agera på ett säkert sätt om en olycka inträffar.

Om Falköpings kommun
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.

Om uppdraget
Då nuvarande förvaltningschef går i pension, söker vi nu vår nästa förvaltningschef som tillsammans med politik och organisation vill leda verksamheten vidare. Som chef för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg är du ytterst ansvarig tjänsteperson för förvaltningen och du är direkt underställd kommundirektören.

Falköping är så kallad värdkommun, vilket innebär att driften följer Falköpings kommun där de ca 90 medarbetarna också har sin anställning. Förvaltningens främsta uppgift är att se till att säkra ett förebyggande brandskydd. Vid olyckor är uppgiften att minska konsekvenserna för den enskilde och för samhället. Arbetet ska präglas av omtanke och ske i nära samarbete med övriga delar av samhället. Förvaltningen är även delaktig i processerna i det breda samhällsskyddsuppdraget och i att stärka den gemensamma förmågan att hantera samhällsstörningar.

Vem söker vi?
Vi söker dig som bedriver ett strukturerat och målinriktat arbete med ett nära samarbete med såväl politik, kommunledning och organisation som externa samhällsaktörer.  Vi tror att du har ett stort intresse för samhällsfrågor och de komplexa situationer som kan uppstå i vardagen för våra kommuninvånare, näringsliv och offentlig verksamhet. Då uppdraget även innefattar ett förebyggande arbete, har du en välutvecklad analytisk förmåga där du kan väga in såväl kortsiktiga som långsiktiga konsekvenser i analyser och beslut. Du är utåtriktad och besitter en hög grad av kommunikativ förmåga där du är lyhörd och intresserad i mötet med andra människor, i såväl samarbete med interna som externa aktörer.

För att lyckas i rollen som förvaltningschef för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg har du

 • relevant akademisk utbildning.
 • flera års erfarenhet av att leda större komplexa verksamheter inom offentlig verksamhet.
 • väldokumenterat goda ledarskapserfarenheter.
 • erfarenhet av kvalificerade uppgifter inom ledarskap, organisation och offentlig förvaltning, gärna inom räddningstjänst/samhällsskydd.
 • erfarenhet av, kunskap om och förståelse för arbetssättet i en politiskt målstyrd verksamhet; att nå resultat inom ramen för politiska beslut, given ekonomi och gällande lagar.


Som ledare och person

 • leder du utifrån tillitsbaserat förhållningssätt som ger förutsättningar för engagemang och delaktighet i organisationen att kunna skapa förtroendefulla relationer.
 • har du personlig mognad och integritet med god kommunikativ förmåga.
 • har du förmåga att initiera och leda processer för utveckling av förvaltningen och organisationen.
 • har du en helhetssyn med förståelse för verksamhetens komplexitet och olika förutsättningar.
 • är du prestigelös.
 • har du förmåga att bygga upp och bibehålla goda relationer internt och externt.
 • är du väl insatt i och intresserad av omvärldens förändring och utveckling.
 • har du en god analytisk förmåga.
 • verkar du med fokus på utveckling och har en god förmåga att omsätta visioner och mål i praktisk handling.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på ledarskap överensstämmer med vår.

Välkommen med din ansökan senast 2020-01-19

Ansök
I den här rekryteringen samarbetar vi med Tarasso AB. För mer information om tjänsten, kontakta rekryteringskonsult Ylva Dahl 0730–26 38 34 eller Håkan Olsson 0705-81 79 18. Alla kontakter behandlas med hög sekretess och diskretion.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Falköping
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Kontakt
 • Ylva Dahl, 0730-263834
 • Håkan Olsson, 0705-817918
Sista ansökningsdag 2020-01-19

Tillbaka till lediga jobb