Töreboda Kommun

Om oss
Töreboda är vackert beläget vid Göta kanal - mellan Vänern och Vättern och med goda kommunikationer genom Västra stambanan. Här gör 860 kommunanställda varje dag viktiga insatser genom utbildning, service och omsorg till invånarna. Tillsammans skapar vi grunden för en god kommun och utvecklar samhället till det vi vill att det ska vara. Till Töreboda kommun hör Töreboda tätort och kransorterna Moholm och Älgarås samt mindre byar och samhällen på landsbygden. Totalt bor 9400 invånare i kommunen.

Töreboda är en kommun med ett rikt kulturliv, ett aktivt föreningsliv, ett omfattande näringsliv med bland annat nischade företag inom tillverkningsindustri, en ökande turismnäring men också befolkningsdemografiska utmaningar. Det är exempel på områden där vår framtida kommunchef kommer att leda oss i vårt tillväxt- och utvecklingsarbete. Utmärkande för vår kommun är också den så välkända Törebodaandan, där vi hjälper varandra och tillsammans uträttar stordåd.

Då vår nuvarande kommunchef går i pension söker vi nu vår nya kommunchef – är det du?

Om tjänsten
Din roll som kommunens ledande tjänsteperson grundas på en stolthet och drivkraft att göra skillnad. Du har det fulla och yttersta ansvaret för ledningen och utvecklingen av det kommunövergripande arbetet, där ansvar för att de politiska besluten genomförs är avgörande. Du arbetar för ett effektivt samspel med politiken där dialogen är i fokus.

Du verkar i ett nära samarbete med kommunstyrelsens ordförande och presidium. Du är chef över kommunstyrelsens förvaltning och leder, samordnar och utvecklar Töreboda kommun med stöd av din ledningsgrupp och utvecklingsenhet. Som kommunchefen har du det yttersta ansvaret för att lägga förslag till och verkställa kommunstyrelsens beslut. Du har förmåga att känna av kommunens inre liv och kultur samt genom omvärldsbevakning fatta effektiva och långsiktigt hållbara beslut.

I ditt ansvarsområde ingår bland annat att samverka med kommunal verksamhet, bolag, myndigheter och civilsamhället i stort och att aktivt bidra till vårt kommunövergripande samarbete i Skaraborgsregionen. Tillsammans med våra förtroendevalda politiker företräder och marknadsför du kommunen i offentliga sammanhang.

Du värdesätter och ser fördelarna med vårt kommungemensamma arbete i MTG; Mariestad, Töreboda och Gullspång, där vi har byggt upp ett omfattande samarbete i en rad viktiga frågor. Flera nämnder och förvaltningar är gemensamma, vilket både minskar kommunernas sårbarhet och ger en högre effektivitet.

Vem söker vi?
För rollen innebär det att du har en bred och djup erfarenhet från kommunal verksamhet och vi ser gärna att du har erfarenhet även från privat och statlig sektor. Du har väldokumenterad och gedigen ledarerfarenhet från politisk styrd organisation. Vi ser att du har erfarenhet och goda resultat av förändringsledarskap där du också leder genom andra chefer.

Töreboda är en attraktiv arbetsgivare vilket i sin tur ställer krav på att du har god insikt i och erfarenhet av frågor om arbetsmiljö och facklig samverkan. Du ser tillitsbaserad ledning och styrning som ett naturligt val för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla nuvarande och kommande medarbetare.

Uppdraget kräver en god digital förståelse och erfarenhet av att använda digitala verktyg så väl i det dagliga arbetet som i ledarskapet.

För att lyckas i rollen som kommunchef hos oss har du

 • relevant akademisk examen.
 • erfarenhet av att leda större organisationer med komplex verksamhet.
 • väldokumenterat goda ledarskapserfarenheter.
 • kunskaper om offentlig sektor och politiskt styrd verksamhet.

Vi ser kompetens inom ekonomi och juridik som meriterande.

Som ledare och person

 • är du trygg, strukturerad och modig med förmåga att fatta nödvändiga om än inte alltid välkomna beslut.
 • präglas ditt ledarskap av tillit och närvaro snarare än kontroll och övervakning.
 • har du en hög grad av självkännedom samt personlig integritet men samtidigt utrustad med humor och självdistans.
 • är du entusiasmerande och engagerande med en väl utvecklad förmåga att sprida arbetsglädje och energi samt förena och utgöra den samlade kraften i såväl medgång som motgång.
 • är du relationsskapande, kommunikativ och trygg i ditt ledarskap.

Ditt ledarskap är djupt förknippat med din förmåga att kommunicera. Tillsammans med politik och medarbetare främjar du nya tankar och idéer som för Törebodas kommun framåt. Välkommen med din ansökan senast 2020-10-25.

Ansök
I den här rekryteringen samarbetar vi med Tarasso AB. För mer information om tjänsten, kontakta rekryteringskonsult Håkan Olsson 0705–817918 eller Ylva Dahl 0730–263834. Alla kontakter behandlas med hög sekretess och diskretion.

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast
Antal lediga befattningar 1
Kontakt
 • Håkan Olsson, 0705-817918
 • Ylva Dahl, 0730-263834
Sista ansökningsdag 2020-10-25

Tillbaka till lediga jobb