Tarasso AB

Om oss

Välkommen till Ängelholm, Sveriges första agila kommun!

Här tänker vi nytt, jobbar med vardagsinnovationer och får saker att hända. Vi samarbetar över gränser, vågar provar nya lösningar och anpassar oss till en verklighet som ständigt förändras. Vi lever vår värdegrund: Öppenhet, Omtanke och Handlingskraft.

Vi Vill, Vi Kan, Vi Gör!

Ängelholms kommun är organiserad i tre huvuduppdrag. Lärande och Familj som inkluderar skola och familjeomsorg. Huvuduppdrag Hälsa som täcker äldreomsorg, hemtjänst och LSS-verksamhet. Huvuduppdrag Samhälle ansvarar för allt som har med samhällsbyggnad att göra, men även kultur och interna serviceorganisationer inom måltid och lokalvård. Inom Servicestöd som jobbar kommunövergripande ryms verksamheterna för Ekonomi, Kommunikation samt Kundtjänst och digitalisering. Det är också här HR ligger organiserad.

Då vår nuvarande HR-chef går i pension söker vi hennes ersättare. Vi söker dig som vill bli en del av oss och en del av vår gemensamma superkraft! Vi är en kommun med stort framtidsfokus, där vi tillsammans stärker det som är bra och identifierar och utvecklar det som kan bli bättre.


Arbetsbeskrivning

Vår HR-avdelning består av två enheter, HR-enheten och Säkerhetsenheten. Totalt är vi 15 specialister ledda av två enhetschefer. Vi är alla experter inom olika HR- eller säkerhetsrelaterade områden, allt ifrån lönebildning till digitala systemimplementeringar, från rekrytering till rehabilitering, arbetsmiljö och förebyggande hälsoarbete samt krisberedskapssamordning och säkerhetshandläggning. Kort sagt inom de områden som krävs av en modern HR-funktion i en organisation med 3300 anställda i över 200 olika yrkeskategorier.

Vi har våra olika bakgrunder och expertområden, men knyts samman av en del gemensamma egenskaper. Vi är flexibla och ansvarstagande. Och vi ser möjligheter. Samarbete både inom gruppen och med organisationens olika delar kommer naturligt för oss, för vi tror på kraften i att tillsammans är starkare än ensam. Men missförstå oss inte, vi är oerhört självgående och drivna var och en av oss.

Som HR-chef har du ansvar för det övergripande HR-arbetet i Ängelholms kommun.

Uppdraget innefattar ett helhetsansvar för HR-avdelningen och att dess arbete sker i enlighet med såväl lagar och förordningar som beslut och processer som politik och verksamhet beslutat att arbeta utifrån.

Du tar fram underlag för kommunövergripande styrdokument och mål som beslutas av den politiska nivån. Du ansvarar för uppföljning och redovisning till kommunstyrelse inom HR-området men också för våra prognoser och behov av kompetensförsörjning.

Som HR-chef rapporterar du till kommundirektören, du ingår i kommunledningsgruppen där du har ett övergripande ansvar för HR-processerna i hela kommunen. Du bedriver ett energifyllt, strukturerat och målinriktat arbete med ett nära och utvecklat samarbete med såväl politik, kommunledning, verksamhet och medarbetare som fackliga organisationer. Du är också vår erfarna HR-chef med stor kunskap inom arbetsrättsliga frågor och anställningsfrågor.Vem söker vi?

För att lyckas i rollen som HR-chef hos oss ser vi att du har

 • relevant universitets- eller högskoleutbildning.
 • förståelse för säkerhetsrelaterade områden.
 • flerårig chefs- och ledarerfarenhet inom HR-området inom politiskt styrd organisation.
 • erfarenhet av organisation som Ängelholms storlek eller större.
 • erfarenhet av ett såväl operativt som strategiskt HR-arbete och erfarenhet av samverkan och förhandlingar med fackliga organisationer.
 • god arbetsrättslig kunskap och kännedom om de avtal som styr den kommunala verksamheten.

 

Som ledare och person

 • har du en stor dos av humor, positivism och smittande glädje som du delar med dig av i din arbetsvardag.
 • ser du värdet av delaktighet, samverkan och gemensamma målbilder.
 • har du både helhetssyn och strategiskt perspektiv.
 • är du en lösningsorienterad, prestigelös och god kommunikatör.
 • leder du utifrån förändringsledning och med en hög tillit till din verksamhet och dina medarbetare.
 • har du förmåga att sätta dig in i verksamheternas olika behov och förutsättningar.
 • är du trygg i dig själv och ditt ledarskap, du ser möjligheter före hinder och leder utifrån ett inkluderande, uppmuntrande och ödmjukt förhållningssätt.

 

Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att ske i samband med erbjudande av anställning.

 

Välkommen med din ansökan senast 2021-04-26.

 

Ansök

I den här rekryteringen samarbetar Ängelholms kommun med Tarasso AB. För mer information om tjänsten, kontakta rekryteringskonsulterna Ylva Dahl 0730–263834 eller Håkan Olsson 0705–817918.

Alla kontakter behandlas med hög sekretess och diskretion.

 

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast
Antal lediga befattningar 1
Ort Ängelholm
Län Skåne län
Land Sverige
Kontakt
 • Håkan Olsson, 0705-817918
 • Ylva Dahl, 0730-263834
Sista ansökningsdag 2021-04-26

Tillbaka till lediga jobb